לקות ראייה 14.11.2018

שכיחות, גורמי סיכון והתייצגות של לקות ראייה

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך ההתייצגות של רמות חדות ראייה ולחקור הגורמים הקשורים עם כישלון בבדיקות סקר בילדים בני 5-4

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את ההתייצגות של רמות חדות ראייה ולחקור את הגורמים הקשורים עם כישלון בבדיקות סקר בקרב ילדים בגילאים 4-5 באוכלוסייה מגוונת אתנית בבריטניה.

חדות ראייה (Visual acuity) על ידי שימוש במבחן logMAR Crowded נמדדה בקרב 16,541 ילדים בתכנית סקר לזיהוי לקות ראייה באוכלוסייה. הפנייה לבדיקת רפרקציה ציקלופלגית התבססה על ההמלצות הארציות (>0.20logMAR באחת או שתי העיניים).

התייצגות של לקות ראייה הוגדרה כי VA>0.3logMAR בעין הטובה יותר. רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים בוצעה על מת להעריך את הקשר בין משתנים אתניים, אמהיים ומתחילת החיים עם כישלון בבדיקת סקר לראייה והתייצגות של לקות ראייה בקרב המשתתפים במחקר.

סך הכל 2,467/16,541 (15%) נכשלו בבדיקת הסקר לראייה, 732 (4.4%) סבלו מלקות ראייה. ילדים ממוצא פקיסטני (OR 2.49 ; 95%CI 1.74-3.60) ומוצאים אתניים אחרים (OR 2.00 ; 95%CI 1.28-3.12) הראו עלייה בסיכון ללקות ראייה בהשוואה לילדים לבנים. ילדים שנולדו לאימהות מבוגרות יותר (OR 1.63 ; 95%CO 1.19-2.24) ובמשקל לידה נמוך (OR 1.52 ; 95%CI 1.00-2.34) הראו גם כן סיכון מוגבר. תוצאות מעקב היו זמינות ל-1,068 (43.3%) ילדים, 993 (93%) היו חיובי אמיתי (True positives),י932 (94%) מתוכם היו בעלי סטייה רפקטורית משמעותית. אסטיגמציה (>1DC) (44%) הייתה נפוצה יותר בקרב ילדים ממוצא פקיסטני והיפרמטרופיה (hypermetropia)י(>3.0DS) (27%) בקרב ילדים לבנים (Fisher’s exact, p < 0.001)

לסיכום, שכיחות גבוה של לקות ראייה מדווחת במחקר זה. כישלון בבדיקת סקר לזיהוי לקות ראייה והתייצגות של לקות ראייה נמצאה קשורה בשכיחות גבוהה עם מוצא אתני. ערך הניבוי החיובי של תכניות סקר לראייה היה טוב, עם רק 7% מהילדים נמצאו כחיובי שקרי (False positive) במעקב.

מקור:

Bruce A, Santorelli G, Wright J, Bradbury J, Barrett BT, Bloj M, Sheldon TA. Prevalence of, and risk factors for, presenting visual impairment: findings from a vision screening programme based on UK NSC guidance in a multi-ethnic population. Eye (London, England). 2018 Oct 1;32(10):1599-607.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ראייה,  בדיקת ראייה,  חדות ראייה,  מוצא אתני
תגובות