מלנומה של הענביה 13.11.2018

מאפיינים קליניים והישרדות בקרב מטופלים צעירים עם מלנומה של הענביה האחורית

המאפיינים הקליניים, הטיפול והמהלך הקליני של מטופלים צעירים מגיל 21 שסבלו ממלנומה ראשונית של הענביה האחורית

Uveal melanoma

בהינתן הנדירות של מלנומה של הענביה האחורית (Posterior uveal melanoma) בקרב מטופלים צעירים מגיל 21, יש חשיבות בדיווח על הניסיון הקליני בתחום זה.

מחקר חדש בוצע במטרה לתאר את המאפיינים הקליניים בבסיס, הטיפול והמהלך הקליני של מטופלים צעירים מגיל 21 שסבלו ממלנומה ראשונית של הענביה האחורית.

המחקר הינו מחקר תיאורי רטרוספקטיבי של סדרת מקרים של מטופלים צעירים מגיל 21 שסבלו ממלנומה choroidal או ciliochoroidal וטופלו במרכז מומחה אחד. המטופלים בקבוצת הגיל הרלוונטית שטופלו במרכז בין יולי 1980 ודצמבר 2013 נכללו במחקר. נאספו נתונים קליניים עד דצמבר 2017 על מנת לאפשר מספיק זמן מעקב לכל המקרים.

נעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות תיאוריות מקובלות למשתנים הקליניים הרלוונטיים (מאפיינים דמוגרפים, גידול, טיפול ותוצאים) של כל המטופלים. נבנו עקומות לחישוב הישרדות ללא גרורות והישרדות כללית.

מתוך 2,265 מטופלים עם מלנומה של הענביה האחורית שנרשמו במהלך תקופת המחקר, 18 (0.8%) היו צעירים מגיל 21 בעת האבחנה. 10 היו נשים ו-8 גברים והגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 16.6 (4.2).

במהלך תקופת המעקב, 8 מהמטופלים פיתחו גרורות של המלנומה (44%). בכל השמונה הגרורות הובילו לתמותה. אנליזה של הישרדות הראתה כי ההישרדות המצטברת לתמותה בשל גרורות בקבוצת מטופלים זו הייתה מעל 50%. הישרדות כללית חציונית לאחר טיפול בגידול העיני הראשוני היתה 11.9 (95%CI 7.3 – 16.5) שנים. הישרדות חציונית לאחר גילוי של גרורות ב-8 המטופלים שפיתחו גרורות הייתה 2.3 (95%CI 0.0-5.2) חודשים.

לסיכום, מלנומה של הענביה האחורית בקרב מטופלים צעירים מגיל 21 מסתמנת כבעלת פרוגנוזה דומה, אם לא גרועה יותר, בהשוואה למטופלים עם מלנומה של הענביה האחורית בכלל האוכלוסייה. בשל הופעה מאוחרת יותר של גרורות, מטופלים הצעירים מגיל 21 צריכים להמשיך מעקב יותר מ-10 שנים לאחר סיום הטיפולים.

מקור:

Fry MV, Augsburger JJ, Corrêa ZM. Clinical Features, Metastasis, and Survival in Patients Younger Than 21 Years With Posterior Uveal Melanoma. JAMA Ophthalmol. Published online October 25, 2018. doi:10.1001/jamaophthalmol.2018.5132

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מלנומה של הענביה,  מלנומה של הענביה האחורית,  Posterior uveal melanoma
תגובות
 
אנונימי/ת
17.11.2018, 12:21

מניסיוני הדל והלא מדעי, כל החולים עם מלנומה של הענבייה נפטרו, למעט אלו שעברו enucleation.
מסקנתי, שוב, על סמך ניסיוני הדל בלבד, היא שהטיפול הבטוח ביותר, עם האבחנה, הוא עקירת העין.
אם הגידול הספיק לשלוח גרורות, נכון להיום, זה כנראה לא משנה.
אם לא, חייו, ככל הנראה ניצלו.